Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W sklepie internetowym www.oborasztuki.pl szanujemy Twoją prywatność. Możesz być pewny, że dane osobowe jakie nam powierzasz, są bezpieczne i przechowywane z należytą starannością. Nie przekażemy ich żadnemu podmiotowi zewnętrznemu w celach marketingowych, ani nie będziemy sami z nich korzystać w sposób na który nie wyrazisz zgody.

Polityka prywatności – informacje dotyczące ochrony danych osobowych www.oborasztuki.pl

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”,

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest OBORA SZTUKI Edyta Maślanka z siedzibą: Dywity ul. Spółdzielcza 2a/32, tel.607 899 875, e-mail:edyta@oborasztuki.pl
  • W OBORA SZTUKI Edyta Maślanka powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  • Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego www.oborasztuki.pl niezbędnym do wykonania umów zawieranych w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie (w szczególności w celu wystawienia dokumentów księgowych, wysyłki zakupionych towarów, rozpatrywania reklamacji) oraz świadczenia usług na rzecz użytkowników
  • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z KPA, okres, w którym przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne dla potrzeb wykonywania obowiązków ciążących na administratorze, związanych z rękojmią za wady towarów, a także obowiązków archiwizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.
  • Ddane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.